300 Exempel

300 exempel

300 Examples

Fyll i det här avsnittet och bli ett Excel -proffs! Exemplen och funktionerna på den här sidan finns ocksåpå höger sida av varje kapitellängst ner i varje kapitel.Introduktion

1 intervall: Autofyll | Fibonacci -sekvens | Anpassade listor | Kommentarer | Dölj kolumner eller rader | Hoppa över tomrum | AutoFit | Transponera | Dela celler | Blixtfyllning | Flytta kolumner

2 Formler och funktioner: Subtrahera | Multiplicera | Dela upp | Roten ur | Procentsats | Benämnd Range | Dynamiskt namngivet område | Klistra in alternativ | Cm till tum | Vinstmarginal | Rabatt

Grunderna

1 band: Snabbåtkomstverktygsfält | Anpassa menyfliksområdet | Fliken Utvecklare | Statusfältet | Kryssruta

2 Arbetsbok: Spara i 97-2003-format | Visa flera arbetsböcker | AutoRecover3 arbetsblad: Zoom | Dela | Frys rutor | Grupparbetsblad | Konsolidera | Visa flera kalkylblad | Hämta bladets namn | Stavnings kontroll

4 Formatera celler: Decimalplatser | Datum- och tidsformat | Fraktioner | Valuta kontra redovisning | Text till siffror | Siffror till text | Anpassat nummerformat | Formatmålare | Cellstilar | Teman | Wrap Text | Sammanfoga celler | Genomslag | Överskrift och prenumeration | Bock

5 Hitta och välj: Hitta funktioner | Ta bort tomma rader | Radskillnader | Kopiera endast synliga celler | Sökruta

6 mallar: Kalender | Budget | Måltidsplanerare | Faktura | Automatiserad faktura | Standardmallar | Tidsblad | BMI -kalkylator

7 Datavalidering: Avvisa ogiltiga datum | Budgetgräns | Förhindra dubbla poster | Produktkoder | Listruta | Beroende listrutor | Kg till lbs

8 Kortkommandon: Funktionstangenter | Infoga rad | Spara som | Radera rad | Scroll Lock | Bullet Points | Radbrytning | Visa formler

9 Skriv ut: Arbetsbokvyer | Sidbrytningar | Sidhuvud och sidfot | Sidnummer | Skriv ut titlar | Center på sidan | Skriv ut rutnät och rubriker | Utskriftsområde

10 Dela: Bädda in | PDF | Dela arbetsböcker | OneDrive | Uppkopplad | Importera åtkomstdata | Microsoft Query | Importera/exportera textfiler | XML

11 Skydda: Skydda arbetsboken | Skydda blad | Lås celler | Skrivskyddad arbetsbok | Markera som Final

Funktioner

1 Räkna och summa: Countif | Räkna tomma/icke -tomma celler | Räkna tecken | Inte lika med | Räkna celler med text | Belopp | Kör totalt | Sumif | Sumprodukt

2 Logiskt: Om | Jämförelseoperatörer | Eller | Rulla tärningen | Om | Innehåller specifik text | Växla | Om cellen är tom | Absolutvärde

3 cellreferenser: Kopiera en formel | 3D-referens | Externa referenser | Hyperlänkar | Union och Intersect | Procentuell förändring | Lägg till en kolumn | Absolut referens | Adress

4 Datum och tid: DateDif | Dagens datum | Beräkna ålder | Tidsskillnad | Vardagar | Dagar till födelsedag | Månadens sista dag | Högtider | Lägg till eller subtrahera tid | Fjärdedel | Årets dag

5 Text: Separata strängar | Räkna ord | Text till kolumner | Hitta | Sök | Ändra fall | Ta bort mellanslag | Jämför text | Ersättare vs ersättare | Text | Koppla samman | Substräng

6 Sökning och referens: Vlookup | Skattesatser | Index och match | Tvåvägsuppslag | Offset | Letskänslig sökning | Vänster sökning | Hitta maximivärde | Indirekt | Sökning med två kolumner | Närmaste match | Jämför två kolumner | Xlookup

7 Ekonomi: PMT | Lån med olika längd | Investering eller livränta | Ränta på ränta | CAGR | Avskrivningsschema för lån | NPV | IRR | Avskrivning

8 Statistik: Genomsnitt | Negativa tal till noll | Slumpmässiga nummer | Rang | Procentiler och kvartiler | Box och Whisker -tomt | Genomsnitt om | Prognos | MaxIfs och MinIfs | Vägt genomsnitt | Läge | Standardavvikelse | Frekvens

9 runda: Hacka av decimaler | Närmaste multipel | Jämn och udda | Mot

10 formelfel: IfError | IsError | Aggregat | Cirkulär referens | Formelrevision | Flytpunktsfel

11 Arrayformler: Räkna fel | Räkna unika värden | Räkna med eller kriterier | Summa varje n: e rad | Summa största antal | Summa intervall med fel | Summa med eller kriterier | Ord som oftast förekommer | System av linjära ekvationer

Dataanalys

1 Sortera: Sortera efter färg | Omvänd lista | Slumpmässig lista

vad skulle du kalla nummervärdena ovanpå staplarna i ett kolumndiagram?

2 Filter: Nummer- och textfilter | Datumfilter | Avancerat filter | Dataformulär | Ta bort dubbletter | Beskrivning av data | Delsumma | Unika värden

3 Villkorlig formatering: Hantera regler | Datastänger | Färgskalor | Ikonuppsättningar | Hitta dubbletter | Skugga alternativa rader | Jämför två listor | Motstridiga regler | Värmekarta

4 diagram: Kolumndiagram | Linjediagram | Tårtdiagram | Stapeldiagram | Områdesdiagram | Sprida tomt | Dataserier | Axlar | Diagramblad | Trendlinje | Felstaplar | Sparklines | Kombinationsdiagram | Mätarkarta | Termometer diagram | Gantt -diagram | Pareto -diagram

5 pivottabeller: Grupp Pivottabellartiklar | Pivottabell med flera nivåer | Frekvensfördelning | Pivottabell | Skivare | Uppdatera pivottabell | Beräknat fält/artikel | GetPivotData

6 tabeller: Strukturerade referenser | Bordsstilar | Snabb analys

7 Vad-om-analys: Datatabeller | Mål Sök | Kvadratisk ekvation

8 Lösare: Transportproblem | Uppgiftsproblem | Kapitalinvesteringar | Kortaste vägproblem | Maximalt flödesproblem | Känslighetsanalys

9 Analys ToolPak: Histogram | Beskrivande statistik | Anova | F-test | t-test | Glidande medelvärde | Exponentiell utjämning | Korrelation | Regression

VBA

1 Skapa ett makro: Byt värde | Kör kod från en modul | Makroinspelare | Använd relativa referenser | FormelR1C1 | Lägg till ett makro i verktygsfältet | Aktivera makron | Skydda makro

2 MsgBox: MsgBox -funktion | InputBox -funktion

3 Arbetsbok och kalkylblad: Sökväg och fullständigt namn | Stäng och öppna | Gå igenom böcker och blad | Försäljningskalkylator | Filer i en katalog | Importera ark | Programmeringsscheman

4 Range Object: CurrentRegion | Dynamiskt omfång | Ändra storlek | Hela rader och kolumner | Offset | Från aktiv cell till sista post | Union och Intersect | Testa ett urval | Möjliga fotbollsmatcher | Göra | Bakgrundsfärger | Områdesinsamling | Jämför intervall

5 variabler: Alternativ Explicit | Variabelt omfång | Variablernas liv

6 Om då uttalande: Logiska operatörer | Välj fall | Skattesatser | Mod Operator | Prime Number Checker | Hitta näst högsta värde | Summa efter färg | Ta bort tomma celler

7 slinga: Slinga genom definierat område | Slinga genom hela kolumnen | Gör tills slingan | Steg sökord | Skapa ett mönster | Sortera nummer | Slumpmässigt sortera data | Ta bort dubbletter | Komplexa beräkningar | Ryggsäckproblem

8 makrofel: Felsökning | Felhantering | Fel objekt | Avbryt ett makro | Makrokommentarer

9 strängmanipulation: Separata strängar | Omvända strängar | Konvertera till rätt fodral | Räkna ord

10 Datum och tid: Jämför datum och tider | DateDiff -funktion | Vardagar | Försena ett makro | År Förekomster | Uppgifter enligt schemat | Sortera födelsedagar

11 evenemang: BeforeDoubleClick -händelse | Markera Active Cell | Skapa en sidfot innan du skriver ut | Räkningar och mynt | Rullande medelbord

12 Array: Dynamisk matris | Array -funktion | Månadens namn | Storlek på en matris

13 Funktion och sub: Användardefinierad funktion | Anpassad genomsnittlig funktion | Flyktiga funktioner | ByRef och ByVal

14 Applikationsobjekt: Statusfältet | Läs data från textfil | Skriv data till textfil

15 ActiveX -kontroller: Textruta | Listruta | Kombinationsrutan | Kryssruta | Alternativknappar | Snurrknapp | Lånekalkylator

16 Användarform: Användarform och intervall | Valutaomvandlare | Framstegsindikator | Val av flera listrutor | Kombinationslåda med flera kolumner | Beroende kombinationsboxar | Loop through Controls | Kontroller samling | Användarform med flera sidor | Interaktiv användarform^