300 Exempel

Färgskalor

Color Scales

Färgskalor i Excel gör det mycket enkelt att visualisera värden i ett antal celler. Färgens nyans representerar värdet i cellen.För att lägga till en färgskala, utför följande steg.

1. Välj ett intervall.

2. Klicka på Villkorlig formatering i gruppen Stilar på fliken Start.

Klicka på Villkorlig formatering3. Klicka på Färgskalor och klicka på en undertyp.

excel hur man tar bort text från en cell

Klicka på Färgskalor

Resultat:

Färgskala i Excel

Förklaring: som standard för trefärgsskalor beräknar Excel den 50: e percentilen (även känd som median, mellersta värde eller mittpunkt). Cellen som innehåller minimivärdet (9) är rödfärgad. Cellen som håller medianen (36) är färgad gul, och cellen som innehåller maxvärdet (80) är grön. Alla andra celler färgas proportionellt.

Läs vidare för att ytterligare anpassa denna färgskala.

hur man beräknar procentandel av totalt i excel

4. Välj intervallet A1: A7.

5. Klicka på Villkorlig formatering i gruppen Stilar på fliken Start. Hantera regler .

6. Klicka på Redigera regel.

Excel startar dialogrutan Redigera formateringsregel. Här kan du ytterligare anpassa din färgskala (Formatstil, Minsta, Mittpunkt och Maximal, Färg, etc).

Redigera formateringsregel

Obs! Om du vill starta den här dialogrutan för nya regler direkt klickar du på Fler regler i steg 3.

7. Välj 2-färgskala i listrutan Formatstil och välj vitt och blått.

hur man räknar celler med specifik text i Excel

8. Klicka på OK två gånger.

Redigera regelbeskrivningen

Resultat.

2-färgskala

4/10 Avslutat! Läs mer om villkorlig formatering>
Gå till nästa kapitel: Diagram^