Excel

Konvertera datum till månad och år

Convert Date Month

Excel -formel: Konvertera datum till månad och årGenerisk formel | _+_ | Sammanfattning

Om du vill konvertera ett vanligt Excel -datum till ååååmm -format (t.ex. 9/1/2017> 201709) kan du använda TEXT -funktionen.excel om och eller uttalande kombinerat

I exemplet som visas är formeln i C6:

= TEXT (date,'yyyymm')
Förklaring

TEXT -funktionen tillämpar det talformat du anger till ett numeriskt värde och returnerar ett resultat som text.

hur man använder gantt-diagram i Excel

I det här fallet är det angivna talformatet 'ååååmm', som går med i ett fyrsiffrigt år med ett 2-siffrigt månadsvärde.

Endast visningsalternativ

Om du bara vill visa ett datum med år och månad, kan du helt enkelt använda det anpassade nummerformatet 'åååååm' på datumen / datumen. Detta gör att Excel visar år och månad tillsammans, men det underliggande datumet ändras inte.Författare Dave Bruns


^