Excel

Konvertera Excel -tid till decimal timmar

Convert Excel Time Decimal Hours

Excel -formel: Konvertera Excel -tid till decimal timmarGenerisk formel | _+_ | Sammanfattning

För att konvertera en giltig Excel -tid till decimal timmar, multiplicera helt enkelt med 24. I exemplet som visas är formeln i C6:hur man gör f4 på mac
=A1*24

som returnerar värdet 1.

Förklaring

I Excel-tidssystemet är en 24-timmarsdag lika med 1. Detta betyder att tider och timmar är bråkvärden på 1, som visas i tabellen nedan:

Timmar Tid Fraktion Värde
1 01:00 1/24 0,04167
3 03.00 3/24 0,125
6 06:00 24/6 0,25
4 04:00 4/24 0,167
8 08:00 8/24 0,333
12 12:00 12/24 0,5
18 18.00 18/24 0,75
tjugoett 09:00 21/24 0,875

Eftersom varje timme kan representeras som 1/24 kan du konvertera en Excel -tid till decimaltimmar genom att multiplicera värdet med 24. Till exempel med tidsvärdet 6:00 cell A1 kan du visualisera konverteringen så här:

 
=B6*24

Formatera resultatet som nummer

När du multiplicerar ett tidsvärde med 24 kan Excel automatiskt formatera resultatet med ett tidsformat som h: mm, vilket visar värdet felaktigt. För att visa resultatet som ett vanligt nummer, använd Allmänt eller talformat .Författare Dave Bruns


^