Excel

Räkna totala tecken i en cell

Count Total Characters Cell

Excel -formel: Räkna totala tecken i en cellGenerisk formel | _+_ | Sammanfattning

För att räkna totala tecken i en cell kan du använda LEN -funktion . I exemplet som visas är formeln i cell C5, kopierad ner:vad gör fn-tangenten på mac
= LEN (a1)

Resultatet i C5 är 3 det totala antalet tecken i cell B5.

Förklaring

LEN -funktionen är helautomatisk. I exemplet är formeln i den aktiva cellen:

 
= LEN (B5)

LEN -funktionen räknar helt enkelt alla tecken som visas i en cell. Alla tecken räknas, inklusive mellanslagstecken, som du kan se i cell C9.

Tal

Siffror i Excel (inklusive datum, tider, valuta, etc.) formateras ofta med en nummerformat . Det är viktigt att förstå att tecknen som består av siffror räknas i sin råa form (dvs talformatering ingår inte). Till exempel för att Excel -datum är serienummer , resultatet i cell C11 är 5, eftersom datumet i B11 faktiskt är talet 42005.Författare Dave Bruns


^