Excel

Excel COLUMN -funktion

Excel Column Function

Excel COLUMN -funktionSammanfattning

Excel COLUMN -funktionen returnerar kolumnnumret för en referens. Till exempel returnerar COLUMN (C5) 3, eftersom C är den tredje kolumnen i kalkylarket. När ingen referens tillhandahålls returnerar COLUMN kolumnnumret för cellen som innehåller formeln.Syfte Hämta kolumnnumret för en referens. Returvärde Ett tal som representerar kolumnen. Syntax = COLUMN ([referens]) Argument
  • referens - [valfritt] En referens till en cell eller ett cellområde.
Version Excel 2003 Användningsanteckningar

Använd referens för att få kolumnnummer för en referens.

  • Referens kan vara en enda celladress eller ett cellområde.
  • Referens är valfritt och kommer att vara standard för cellen där funktionen KOLONN finns.
  • Referens kan inte innehålla flera referenser eller adresser.


^