Excel

Excel CUMIPMT -funktion

Excel Cumipmt Function

Excel CUMIPMT -funktionSammanfattning Excel CUMIPMT -funktionen är en finansiell funktion som returnerar den kumulativa räntan som betalas på ett lån mellan en startperiod och en slutperiod. Du kan använda CUMIPMT för att beräkna och verifiera den totala räntan som betalats på ett lån, eller räntan som betalas mellan två betalningsperioder. Syfte Få kumulativ ränta betald på ett lån Returvärde Räntebeloppet Syntax = CUMIPMT (ränta, nper, pv, startperiod, slutperiod, typ) Argument
  • Betygsätta - Räntan per period.
  • nDue - Det totala antalet betalningar för lånet.
  • pv - Nuvärdet eller det totala värdet av alla betalningar nu.
  • startperiod - Första betalning i beräkning.
  • slutperiod - Sista betalning i beräkning.
  • typ - När betalningar ska betalas. 0 = periodens slut. 1 = periodens början.
Version Excel 2003 Användningsanteckningar
  1. Var konsekvent med inmatningar för ränta. Till exempel, för 5-årigt lån med 4,5% årlig ränta, ange räntan som 4,5%/12.
  2. Lånevärdet (pv) måste anges som ett positivt värde.


^