Excel

Excel DEVSQ -funktion

Excel Devsq Function

Excel DEVSQ -funktionSammanfattning

Excel DEVSQ -funktionen returnerar summan av de kvadratiska avvikelserna från medelvärdet för en given uppsättning data.Syfte Få summan av kvadratiska avvikelser Returvärde Beräknat summa Syntax = DEVSQ (tal1, [tal2], ...) Argument
  • nummer ett - Första värdet eller referensen.
  • nummer 2 - [valfritt] Andra värde eller referens.
Version Excel 2003 Användningsanteckningar

Excel DEVSQ -funktionen beräknar summan av de kvadrerade avvikelserna från medelvärdet för en given datamängd.

hur man använder dagens formel i Excel

Varians- och standardavvikelsesfunktioner hanterar negativa avvikelser genom att kvadrera avvikelser innan de är genomsnittliga. DEVSQ beräknar summan av de kvadratiska avvikelserna från medelvärdet, utan att dividera med N eller med N-1.

I exemplet som visas är formeln i G5:

 
= DEVSQ (B5:B10)

Formlerna i C5 respektive D5 är: 
=B5-$G // deviation =C5^2 // squared deviation

Värdet i D12 (34) är helt enkelt summan av D5: D10 och stämmer överens med värdet beräknat direkt av DEVSQ i G5.

antal dagar i en månad utmärker sig

Anteckningar

  1. Argument kan vara nummer, namn, matriser eller referenser som innehåller nummer.
  2. Tomma celler och celler som innehåller text eller logiska värden ignoreras.


^