Excel

Excel IRR -funktion

Excel Irr Function

Excel IRR -funktionSammanfattning

Excel IRR -funktionen är en finansiell funktion som returnerar internavkastningen (IRR) för en serie kassaflöden som uppstår med jämna mellanrum.Syfte Beräkna intern avkastning Returvärde Beräknad avkastning i procent Syntax = IRR (värden, [gissning]) Argument
  • värden - Array eller referens till celler som innehåller värden.
  • gissa - [valfritt] En uppskattning av förväntad IRR. Standard är .1 (10%).
Version Excel 2003 Användningsanteckningar

Den interna avkastningen (IRR) är den ränta som erhålls för en investering med betalningar och inkomster som sker med jämna mellanrum (dvs. månadsvis, årligen). Betalningar uttrycks som negativa värden och inkomst som positiva värden. Beloppen kan variera, men intervallen måste vara desamma. Det första värdet är negativt, eftersom det representerar ett utflöde.

Excel använder iteration för att komma fram till ett resultat, som börjar med gissningen (om den tillhandahålls) eller med .1 (10%) om inte. Om en korrekt IRR inte kan beräknas efter ett fast antal iterationer returneras #NUM -felet. En bättre gissning förhindrar detta fel.

Anteckningar

  • De värden array måste innehålla minst ett positivt värde och ett negativt värde.
  • Värdena ska vara i kronologisk ordning.
  • Om IRR returnerar #NUM! eller ett oväntat resultat, justera gissa .


^