Excel

Excel RADIANS -funktion

Excel Radians Function

Excel RADIANS -funktionSammanfattning

Excel RADIANS -funktionen konverterar grader till radianer. Till exempel = RADIANS (180) returnerar 3,1415 eller värdet på π (pi).Syfte Konverterar grader till radianer Returvärde Radianer Syntax = RADIANS (vinkel) Argument
  • vinkel - Vinkel i grader för att konvertera till radianer.
Version Excel 2003 Användningsanteckningar

RADIANS -funktionen tar en vinkel i grader och omvandlar den till radianer. Radianer mäter vinklar med hjälp av en cirkels radie. Till exempel, för att konvertera en 45 graders vinkel till radianer är formeln:

 
= RADIANS (45) // Returns 0.785 or π/4

Förklaring

Radianer är en måttenhet för cirklar

TILL radian är lika med rotationsmängden som krävs för att färdas en radie längs cirkelns omkrets, som visas på bilden ovan. En hel rotation eller 360 ° i radianer är lika med värdet 2π. En halvrotation eller 180 ° i radianer är lika med värdet av geometrisk konstant π (pi) .

 
=  RADIANS (360) =2* PI () // A full rotation is 6.283...
 
=  RADIANS (180) = PI () // A half rotation is 3.141...

Anteckningar

  • För att konvertera radianer till grader, se GRADER funktion .
  • En full rotation (360 °) i radianer är lika med 6.283 eller 2π
  • En halvrotation (180 °) i radianer är lika med 3.142 eller π (pi).


^