Excel

Excel SHEET -funktion

Excel Sheet Function

Excel SHEET -funktionSammanfattning

Funktionen Excel SHEET returnerar indexnumret för ett blad i Excel. Det kommer att rapportera bladnumret för en cellreferens, namngivet intervall eller Excel -tabell.hur man skriver en vlookup-formel
Syfte Hämta bladindexnummer Returvärde Indexnumret för ett givet blad Syntax = SHEET ([värde]) Argument
  • värde - [valfritt] Värdet att kontrollera.
Version Excel 2013 Användningsanteckningar

Använd SHEET -funktionen för att få indexnumret för ett visst blad. Indexnumret representerar den numeriska sekvensen för ark i en Excel -arbetsbok, som börjar med 1 till vänster och slutar med N till vänster, där N är det totala antalet ark i arbetsboken. SHEET -funktionen innehåller dolda blad i nummersekvensen.

Till exempel, i en arbetsbok med Sheet1, Sheet2 och Sheet3 som körs från vänster till höger, kommer följande formel att returnera 2:

 
= SHEET (Sheet2!A1)

Om Sheet2 dras hela vägen till vänster kommer formeln ovan att returnera 1.

hur procentandel formel i Excel

Anteckningar  • Om värdeargumentet utelämnas returnerar SHEET indexet för det blad det har skrivits in på.
  • Vanligtvis, värde tillhandahålls som en cellreferens, men du kan också ange ett namngivet område eller namnet på en Excel -tabell
  • SHEET -funktionen innehåller dolda blad i nummersekvensen.
  • SHEET rapporterar index i ett ark rapporterar funktionen SHEETS antal ark i en referens


^