Funktioner

Upptäck hur funktioner i Excel hjälper dig att spara tid. Om du är ny i funktioner i Excel, rekommenderar vi att du läser vår introduktion till formler och funktioner först. Läs MerArrayformler

Detta kapitel hjälper dig att förstå matrisformler i Excel. Enstaka cellmatrisformler utför flera beräkningar i en cell. Läs MerCellreferenser

Cellreferenser i Excel är mycket viktiga. Förstå skillnaden mellan relativ, absolut och blandad referens, och du är på väg till framgång. Läs Mer

Datum & tid funktioner

Om du vill ange ett datum i Excel använder du '/'-eller '-'-tecknen. För att ange en tid, använd ':' (kolon). Du kan också ange ett datum och en tid i en cell. Läs MerEkonomiska funktioner

För att illustrera Excel mest populära finansiella funktioner överväger vi ett lån med månatliga betalningar, en årlig ränta på 6%, en 20-årig löptid, ett nuvärde på $ 150 000 (belopp lånat) och ett framtida värde på 0 (det är vad du hoppas att uppnå när du betalar av ett lån). Läs Mer

Runda

Detta kapitel illustrerar tre funktioner för att avrunda siffror i Excel. ROUND, ROUNDUP och ROUNDDOWN. Läs Mer

^