Enkla om exempel | Och/Eller kriterier | Kapslad om | Mer om IfDe IF -funktion är en av de mest använda funktionerna i Excel . Denna sida innehåller många lättlästa IF -exempel.

Enkla om exempel

IF -funktionen kontrollerar om ett villkor är uppfyllt och returnerar ett värde om det är sant och ett annat värde om det är falskt.

1a. Ta till exempel en titt på IF -funktionen i cell B2 nedan.

Om större änFörklaring: om priset är större än 500 returnerar IF -funktionen Hög, annars returnerar den Låg.

1b. Följande IF -funktion ger exakt samma resultat.

Om mindre än

Obs: du kan använda följande jämförelseoperatörer : = (lika med),> (större än), = (större än eller lika med),<= (less than or equal to) and (not equal to).

2. Bifoga alltid text med dubbla citattecken.

Enkel IF -funktion i Excel

3a. Formeln nedan beräknar utvecklingen mellan två tidpunkter.

Beräkna framsteg

3b. Du kan använda IF -funktionen för att visa en tom sträng om slutvärdet inte har angetts ännu (se rad 5).

Visa tom sträng

Förklaring: om slutvärdet inte är tomt (betyder inte lika med) beräknar IF -funktionen förloppet mellan start- och slutvärdet, annars visar det en tom sträng (två dubbla citattecken med ingenting däremellan).

Och/Eller kriterier

Använd IF -funktionen i kombination med AND -funktionen och ELLER funktion och bli en Excel -expert.

1. Ta till exempel en titt på IF -funktionen i cell D2 nedan.

Om detta och det

Förklaring: OCH -funktionen returnerar SANT om den första poängen är större än eller lika med 60 och den andra poängen är större än eller lika med 90, annars returnerar den FALSK. Om SANT returnerar IF -funktionen Pass, om FALSE, returnerar IF -funktionen Misslyckad.

2. Ta till exempel en titt på IF -funktionen i cell D2 nedan.

Om detta Eller det

det vanligaste numret som visas i en dataset

Förklaring: ELLER -funktionen returnerar SANT om minst en poäng är större än eller lika med 60, annars returnerar den FALSK. Om SANT returnerar IF -funktionen Pass, om FALSE, returnerar IF -funktionen Misslyckad.

3. Ta till exempel en titt på IF -funktionen i cell D2 nedan.

Avancerad IF -funktion

Förklaring: OCH -funktionen ovan har två argument åtskilda med ett kommatecken (tabell, grönt eller blått). OCH -funktionen returnerar SANT om produkten är lika med 'tabell' och färg är 'grön' eller 'blå'. Om SANT, sänker IF -funktionen priset med 50%, om FALSE, sänker IF -funktionen priset med 10%.

Kapslad om

IF -funktionen i Excel kan kapslas när du har flera villkor att uppfylla. FALSE -värdet ersätts av en annan IF -funktion för att göra ytterligare ett test.

1. Ta till exempel en titt på den kapslade IF -formeln i cell C2 nedan.

Kapslat IF -exempel

Förklaring: om poängen är lika med 1 returnerar den kapslade IF -formeln dålig, om poängen är lika med 2 returnerar den kapslade IF -formeln Bra, om poängen är lika med 3 returnerar den kapslade IF -formeln Utmärkt, annars returnerar den Ej giltig. Om du har Excel 2016 eller senare använder du bara IFS -funktion .

2. Ta till exempel en titt på den kapslade IF -formeln i cell C2 nedan.

Kapslad IF -formel

Förklaring: om poängen är mindre än 60 returnerar den kapslade IF -formeln F, om poängen är större än eller lika med 60 och mindre än 70 returnerar formeln D, om poängen är större än eller lika med 70 och mindre än 80 returnerar formeln C, om poängen är större än eller lika med 80 och mindre än 90 returnerar formeln B, annars returnerar den A.

Mer om If

IF -funktionen är en fantastisk funktion. Låt oss ta en titt på några fler coola exempel.

1. Använd till exempel IF och AND för att testa om ett värde ligger mellan två tal.

Om värdet är mellan två nummer

Förklaring: OCH -funktionen returnerar SANT om personen är äldre än 12 och yngre än 20, annars returnerar den FALSK. Om SANT returnerar IF -funktionen Ja, om FALSE returnerar IF -funktionen Nej.

2. Du kan kombinera IF med MEDEL, SUM och andra Excel -funktioner. Endast fantasin sätter gränser!

OM, MEDEL och SUM

Förklaring: OCH -funktionen returnerar SANT om ingångsvärdet är större än 100 och genomsnittet av värdena i namngivet intervall Data1 är större än 100, annars returnerar det FALSKT. Om SANT returnerar IF -funktionen summan av Data2, om FALSE returnerar IF -funktionen 0.

Förvirrad? Du kan alltid använda verktyget Utvärdera formel för att gå igenom din IF -formel. Detta Excel -verktyg hjälper dig att förstå en formel.

3. Välj till exempel cell G3 ovan.

4. Klicka på Utvärdera formel i gruppen Formelgranskning på fliken Formler.

Utvärdera formeln

5. Klicka på Utvärdera flera gånger.

Utvärdera IF -formeln

hur man gör exponentiellt i Excel

Obs: prova själv. Ladda ner Excel -filen och välj en av IF -formlerna som förklaras på den här sidan. Du kan använda det här verktyget för att gå igenom alla typer av formler.

2/10 Avslutat! Läs mer om logiska funktioner>
Gå till nästa kapitel: Cellreferenser^