Excel

om cellen innehåller det eller det

If Cell Contains This

Excel -formel: om cellen innehåller det eller detGenerisk formel | _+_ | Sammanfattning

För att kontrollera om en cell innehåller mer än en delsträng kan du använda en formel baserad på funktionen RÄNTA.I exemplet som visas är formeln i C5:

= IF ( SUM ( COUNTIF (B5,{'*text1*','*text2*'})),'x','')
Förklaring

Kärnan i denna formel är COUNTIF, som returnerar noll om ingen av substanserna hittas och ett positivt tal om minst en delsträng hittas. Vridningen i det här fallet är att vi ger COUNTIF mer än en delsträng att leta efter i kriterierna, som tillhandahålls som en 'array konstant'. Som ett resultat returnerar COUNTIF en rad resultat, med ett resultat per objekt i de ursprungliga kriterierna.

Observera att vi också använder asterisken (*) som jokertecken för noll eller fler tecken på vardera sidan av underlaget. Detta är vad som gör att COUNTIF kan räkna substringen var som helst i texten (dvs detta ger 'innehåller' -beteendet).

Eftersom vi får tillbaka en array från COUNTIF använder vi funktionen SUM för att summera alla objekt i matrisen. Resultatet går in i IF -funktionen som det 'logiska testet'. Alla positiva tal kommer att utvärderas som SANT, så att du kan ange alla värden du gillar för värde om det är sant och värde om det är falskt.Författare Dave Bruns


^