Excel

Tårtdiagram

Pie Chart

Exempel på cirkeldiagram i Excel

Cirkeldiagrammet är en primär diagramtyp i Excel. Pajdiagram är avsedda att uttrycka en 'del till hel' relation, där alla bitar tillsammans representerar 100%. Cirkeldiagram fungerar bäst för att visa data med ett litet antal kategorier (2-5). Till exempel undersökningsfrågor i ja/nej -format, data uppdelat efter kön (man/kvinna), nya och återkommande besökare till en webbplats, etc.Cirkeldiagram bör undvikas när det finns många kategorier, eller när kategorierna inte uppgår till 100%. Det mänskliga ögat har problem med att jämföra den relativa storleken på skivor i ett cirkeldiagram, så cirkeldiagram bör också undvikas när skivor är liknande, om inte likhet är poängen.

Fördelar

  • Enkel, kompakt presentation
  • Kan läsas 'med en blick' med begränsade kategorier
  • Excel kan beräkna % -värden automatiskt

Nackdelar

  • Svårt att jämföra skivornas relativa storlek
  • Bli rörig och tät när kategorier läggs till
  • Begränsad till del-till-hel data
  • Dålig på att visa förändring över tid

Tips

  • Begränsa kategorier
  • Undvik alla 3d -varianter

Se även: Dataviz -experten Ann Emerys Riktlinjer för cirkeldiagram .^