300 Exempel

Text till siffror

Text Numbers

Som standard är text vänsterjusterad och siffror högerjusterad. Detta exempel lär dig hur konvertera 'textsträngar som representerar siffror 'till tal .Text till nummer i Excel

1. Välj intervallet A1: A4 och ändra nummerformat till General.

Allmänt format

2. Tal som föregås av en apostrof behandlas också som text. Markera cell A5 och ta bort apostrofen manuellt.Ta bort Apostrophe

3a. Du kan också kombinera steg 1 och 2 genom att lägga till en tom cell i intervallet A1: A5. Genom att göra detta låter du Excel vet att dessa textsträngar är siffror. Kopiera en tom cell.

räkna antalet celler i ett intervall

Kopiera tom cell

3b. Välj intervallet A1: A5, högerklicka och klicka sedan på Klistra in special.

3c. Klicka på Lägg till.

Lägg till tom cell

3d. Klicka på OK.

Resultat. Alla nummer är högerjusterade och behandlas som siffror.

Text till siffror Resultat

4a. Du kan också använda VÄRDE -funktionen.

Värde Funktion

4b. Här är ett annat exempel. Använd HÖGER -funktionen (eller någon annan textfunktion ) för att extrahera tecken från en textsträng och sedan använda VÄRDE -funktionen för att konvertera dessa tecken till ett tal.

Höger funktion

6/16 klar! Läs mer om formatering av celler>
Gå till nästa kapitel: Hitta och välj^